Zarządzanie materiałami przez nauczyciela

W celu zarządzania materiałami zaloguj się w strefie logowania w lewym dolnym narożniku strony. Po zalogowaniu poniżej otworzy się instrukcja obsługi.