Uniwersytet dzieci w szkole

W roku szkolnym 2012/2013 uczniowie z czterech klas naszej szkoły przystąpili do „Szkolnego Programu Uniwersytet Dzieci”. Program ma zasięg ogólnopolski i realizowany jest w czterech miastach, między innymi we Wrocławiu.

Warsztaty dla dzieci odbywają się w naszej szkole i są prowadzone przez pracowników wyższych uczelni. W ciągu pierwszego roku dzieci wezmą udział w 10 warsztatach naukowych podzielonych na 5 dni uniwersyteckich i będą uczestniczyć w jednym wykładzie akademickim.
Zajęcia rozpoczynają się przygotowaniem merytorycznym. Uniwersytet Dzieci opracowuje do każdego warsztatu zadania do wykonania dla uczniów. Program uwzględnia założenia nowej podstawy programowej dla nauczania wczesnoszkolnego. Rozwija u dzieci ciekawość, zainteresowania, pomysłowość i umiejętność działania zespołowego.

Szczegółowe informacje dotyczące realizowanego projektu można znaleźć na stronie www.uniwersytetdzieci.pl

Klasy biorące udział w Projekcie: IIa pod opieką p. Marioli Spruch IIb pod opieką p. Joanny Szymańskiej IIIa i IIIb (7 dzieci) pod opieką p. Barbary Jagodzińskiej.