Program unijny dla klas I-III w naszej szkole

                 W naszej szkole zakończony został projekt systemowy pt. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III wrocławskich szkół podstawowych”, który był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu było udzielenie wsparcia w indywidualnym rozwoju  uczniom klas I - III w 72 wrocławskich szkołach podstawowych, które uwzględni zdiagnozowane potrzeby edukacyjne i rozwojowe uczniów. W  naszej szkole projekt realizowany był od 1 września 2011 roku do 31 stycznia 2013 roku
                  W tym czasie wsparcie zostało udzielone 154 uczniom naszej placówki, którzy łącznie uczestniczyli w 855 godzinach zajęć. Uczniowie brali udział w zajęciach dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w zajęciach dla uczniów mających trudności w zdobywaniu umiejętności matematycznych, zajęciach psychoedukacyjnych i logopedycznych, w zajęciach rozwijających zainteresowania matematyczno-przyrodnicze oraz w gimnastyce korekcyjnej. Uczestnictwo w zajęciach dało uczniom wzrost pewności siebie, a stosowanie różnorodnych form pracy i ciekawych pomocy dydaktycznych pozwoliło podnieść motywację do rozwijania swoich umiejętności, talentów i zainteresowań.
                    Zajęcia były prowadzone w małych grupach, z wykorzystaniem różnorodnych pomocy, które zostały do tego projektu zakupione z wykorzystaniem funduszy unijnych. Największym zakupem była tablica interaktywna oraz urządzenia do zajęć z gimnastyki korekcyjnej (np. ławka symetryzująca). Wśród dużej ilości drobniejszych pomocy można wymienić np. zestawy kontrolne PUS, zestawy kontrolne PALETA, zestawy LOGICO PICCOLO, gry edukacyjne, historyjki obrazkowe, zestawy klocków geometrycznych MOZAIKA XXL, domina matematyczne, zestawy bingo, mozaiki logiczne, mikroskopy i preparaty. Uczestnicy projektu chętnie pracowali z ich wykorzystaniem, a teraz będą one  służyć wszystkim uczniom naszej szkoły.
Koordynator projektu w SP 61 Violetta Jucha