Ćwiczyć każdy może czyli "Szkoła w Ruchu"

W listopadzie 2013r. nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej akcji Ministra Edukacji Narodowej „Ćwiczyć każdy może” organizowanej w ramach Roku Szkoły w Ruchu. Minister Edukacji Narodowej przyznaje tytuł „Szkoła w Ruchu” szkołom, które podejmą działania na rzecz aktywności fizycznej. Aby otrzymać tytuł Szkoły w Ruchu, szkoła musi spełnić i udokumentować trzy zadania związane z rozwojem aktywności fizycznej.
Nasza szkoła wybrała następujące zadania:

  • Ruch w szkole

1. Wychowanie fizyczne – zajęcia edukacyjne organizowane w ramach podstawy programowej (obszar nr 1).
Zadania dla nauczycieli wychowania fizycznego: przekazanie udokumentowanych przykładów dobrych praktyk szkoły związanych z aktywnością fizyczną społeczności szkolnej, które dowodzą, że lekcje wychowania fizycznego mogą być ciekawe i atrakcyjne; napisanie dwóch scenariuszy zajęć wychowania fizycznego (foto, wideo, opis, scenariusz zajęć).

Scenariusz lekcji wychowania fizycznego – rugby.

         

Scenariusz lekcji wychowania fizycznego – tenis ziemny.

2. Kwalifikacje i doskonalenie nauczycieli (obszar nr 4).
Zadanie dla nauczycieli wychowania fizycznego: udział nauczycieli w planowanych szkoleniach placówek doskonalenia nauczycieli i ośrodków doskonalenia nauczycieli o tematyce zdrowotnej/ruchowej.

  • II konferencja szkoleniowa dla nauczycieli pt. „Head up – zdrowie zaczyna się w głowie”,
  • „Więcej zdrowia, więcej życia”,
  • „Sztuka Uważności Mindfulness - skuteczna redukcja stresu i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu i osobistemu”,
  • „Czas na zdrowe odżywianie” – degustacja i warsztaty kulinarne.

3. Pozalekcyjne zajęcia sportowe (obszar nr 5).
Zadanie dla nauczycieli wychowania fizycznego: przeprowadzenie trzech udokumentowanych (dokumentacja foto/wideo) akcji związanych z aktywnością ruchową, nieodbywających się w czasie trwania zajęć szkolnych.

Wyjście z uczennicami z klas 5 i 6 na mecz piłki siatkowej kobiet pomiędzy Impelem Wrocław a  PGNiG Naftą Piła. W przerwie meczu nastąpiła prezentacja uczennic uczestniczących w projekcie „Volleymania” oraz krótki pokaz ich umiejętności siatkarskich. Dziewczęta wprawiały się w kulturalnym dopingu, były też pod dużym wrażeniem podczas zbierania autografówod ulubionych siatkarek.

  • Udział uczennic z klas 5 i 6 we Wrocławskim Święcie Siatkówki, które odbyło się Hali Stulecia. Była to impreza promująca Mistrzostwa Świata w  Piłce Siatkowej Mężczyzn w 2014r. Poza konkursami i zawodami sportowymi (turniej volleymanii dla klas 6) organizatorzy zaplanowali mnóstwo atrakcji zarówno dla uczestników, jak i kibiców którzy zgromadzili się w hali. Odbyła się m.in. zabawa "Wiem, gram, kibicuję", polegająca na zdobywaniu punktów w 20 stacjach, na każdej z nich trzeba było wykonać określone zadania. Tego dnia w Hali Stulecia stanęła również specjalnie przygotowana Strefa Impel + Fundacja, w której  można było zrobić sobie zdjęcie z siatkarkami wrocławskiej drużyny. Podczas uroczystości uruchomiono również wirtulany zegar, odliczający dni pozostałe do siatkarskiego mundialu.

            

           

  • Udział uczennic z klas 4, 5 i 6 w rozgrywkach volleymanii. Volleymania to unikatowy program miasta Wrocław związany z wychowaniem fizycznym dziewcząt, który ma na celu rozszerzenie i upowszechnienie szkolenia uczennic wrocławskich szkół podstawowych w piłce siatkowej. Celem programu jest ujednolicenie systemu szkolenia dziewcząt oraz podniesienie poziomu wyszkolenia. Rozpoczął się w marcu 2013r. i objął 20 szkół podstawowych w tym naszą szkołę. Dzięki udziałowi w projekcie szkoła otrzymała komplet 15 koszulek i spodenek oraz 12 profesjonalnych piłek do siatkówki. W ramach programu w naszej szkole odbywają się dwa treningi (1,5h czas jednego treningu) w tygodniu w godzinach popołudniowych nie kolidujących z zajęciami edukacyjnymi. Nasze dziewczęta biorące udział w zajęciach uczestniczyły w sześciu turniejach volleymanii, które odbywały się w soboty.

           

          

4. Aktywność w gronie rodziny (obszar nr 8)
Zadanie dla nauczycieli wychowania fizycznego: zorganizowanie imprezy z udziałem najbliższych członków rodziny uczniów.

W szkole zostały przeprowadzone dwie imprezy dla rodziców uczniów z naszej szkoły.
I sportowa sobota z rodzicami pod hasłem „Nasze zdrowie w naszych rękach”. Był to rodzinny bieg terenowy.

II sportowa sobota z rodzicami pod hasłem „Taniec, ruch i gimnastyka to dla ciała jest muzyka”. Były to zajęcia z aerobiku, tańca i karate.