Mali wspaniali

MALI WSPANIALI
 Mali Wspaniali" to program ogólnorozwojowy dla dzieci . Został stworzony przez połączenie metodologii gier oraz uniwersalnych wartości wychowawczych związanych ze sztukami walki, aby zapewnić dziecku od trzeciego roku możliwość uczestniczenia w sporcie i aktywności fizycznej. Chcemy, aby dzieci poczuły się bardziej zmotywowane, pewne siebie i zdolne do aktywności - co zwiększy prawdopodobieństwo aktywności w późniejszym okresie życia.
http://mali-wspaniali.pl/pl/index.html