„My school is cool !”

Międzynarodowy projekt edukacyjny

„My school is cool !”

Od października uczniowie klas IV – VI  realizują projekt eTwinning zatytułowany
 “My school is cool !”.

Program eTwinning oferuje platformę współpracy dla szkół z krajów europejskich, które komunikują się, realizują projekty, czując się częścią społeczności edukacyjnej w Europie. Program ten promuje współpracę za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), oferując wsparcie i narzędzia, tak by szkoły w celu realizacji projektów w prosty sposób mogły tworzyć krótko - i długoterminowe partnerstwa.
Uczniowie realizując projekt doskonalą wykorzystanie języka angielskiego w praktyce poprzez nawiązanie współpracy ze szkołami partnerskimi z różnych krajów Europy. W trakcie realizacji projektu uczniowie napiszą krótkie informacje o sobie, zaprezentują naszą szkołę oraz opiszą swoje miasto (zabytki, interesujące miejsca). Wszystkie te informacje przedstawią w formie prezentacji, zdjęć, plakatów, filmików, opisów na platformie Twin Space oraz za pomocą innych narzędzi podzielą się swoją pracą z rówieśnikami uczestniczącymi w projekcie. Naszymi  partnerami są szkoły z Cypru, Bułgarii, Chorwacji.

Cele projektu:

  • Poznanie życia szkolnego w krajach partnerskich
  • Poznanie miast partnerskich
  • Zaprezentowanie najciekawszych miejsc w mieście i kraju
  • Rozbudzenia zainteresowania tradycjami, kulturą, geografią, atrakcjami turystycznymi krajów europejskich
  • Kształtowanie świadomości kulturowej i porozumienia pomiędzy różnymi narodami
  • Rozwijanie postawy obywatelskiej, ciekawości świata, poszanowania tradycji i kultury narodu własnego, jak i innych
  • Uczenie tolerancji i szacunku względem innych ludzi
  • Motywowanie do nauki języka angielskiego
  • Doskonalenie sprawności posługiwania się technologią informacyjno-komunikacyjną.

Program eTwinning

Program eTwinning – Europejska Współpraca Szkół to międzynarodowy program Unii Europejskiej, który oparty jest na partnerstwie szkół europejskich i polega na realizowaniu wspólnych działań za pośrednictwem technologii informacyjnych (ICT). Nasza szkoła umożliwia uczniom realizację projektów edukacyjnych we współpracy ze szkołami z zagranicy, z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. Celem programu jest wspieranie współpracy szkół w Europie. Tematyka projektów nawiązuje do podstaw programowych oraz zainteresowań uczniów. Podczas realizacji projektów uczniowie doskonalą znajomość języków obcych, poznają kulturę innych krajów, odnajdują swoje miejsce w Zjednoczonej Europie. Uczą się, jak zaistnieć w kulturze globalnej, jednocześnie nie tracąc własnej tożsamości, promując swój kraj i jego dorobek kulturowy. Adres internetowy związany z programem: http://www.etwinning.pl/

Bardzo lubimy Święta Bożego Narodzenia. Jest to czas radości i dzielenia się nią z innymi. Dlatego, na zaproszenie nauczycielki z Turcji przyłączyliśmy się do projektu eTwinning:
                                                                    „Handmade Christmas Cards”
W ramach projektu uczniowie klas I-III współpracują z rówieśnikami z Bułgarii, Turcji, Włoch, Rumunii oraz z Polski. Realizacja tego projektu, to okazja do wymiany kartek świątecznych. Uczniowie będą własnoręcznie wykonane kartki świąteczne wysyłać na początku grudnia do szkół partnerskich.  Życzenia piszemy w dwóch językach: polskim i angielskim. Celem projektu jest przede wszystkim podkreślenie znaczenia wiedzy i otwartości wobec innych kultur, języków
i zwyczajów.