"Szkoła dbająca o bezpieczeństwo"

AKCJA BEZPIECZNA PRZERWA

Każdego dnia podczas długiej pauzy organizujemy Akcję Bezpiecznej Przerwy. Na drugim piętrze  (miejscu, gdzie przebywają najmłodsze klasy) wraz ze szkolnymi wolontariuszami urządzamy liczne gry i zabawy. Wszystko to, by zapewnić maluchom niezwykłą przygodę w bezpiecznych warunkach.  Dziewczynki uwielbiają skakać przez skakankę, chłopcy lubią zmierzyć się z kręglami. Wszystko odbywa się w radosnych nastrojach, a długa przerwa wcale nie wydaje się być długą.

Mamy certyfikat

W dniu 23 maja 2014 roku Wojewódzka Komisja Konkursowa  dokonała analizy wniosków nadesłanych przez szkoły do konkursu o certyfikat „Szkoła Dbająca o Bezpieczeństwo”  w roku szkolnym  2013/2014 Do konkursu zgłosiło się 79 szkół i placówek oświatowych z województwa dolnośląskiego, w tym: 45 szkół podstawowych, 17 gimnazjów,  2 szkoły specjalne oraz  15 zespołów szkół.

Zgodnie z regulaminem komisja konkursowa oceniała:

  • Szkolny Program „Bezpieczna Szkoła” uwzględniający wyniki diagnozy wstępnej (przeprowadzonej, wśród co najmniej 50 % uczniów).
  • Zmniejszenie wypadkowości w szkole.
  • Współpraca z instytucjami wspierającymi szkołę.                                                         
  • Edukacja społeczno-prawna.
  • Efektywność działań - wnioski z diagnozy końcowej.

Decyzją Komisji Konkursowej w roku szkolnym 2013/2014 Certyfikat  „Szkoła Dbająca o Bezpieczeństwo” otrzymały tylko 44 szkoły, w tym także nasza szkoła. W dodatku SP61 była jedną z 5 wrocławskich szkół podstawowych, które ten certyfikat zdobyły i jedyną wśród nich, która otrzymała go z wyróżnieniem.

W naszej szkole dbamy o bezpieczeństwo

Od trzech lat w naszej szkole funkcjonuje wolontariat. Prowadzona jest akcja "Bezpieczna Przerwa". Uczniowie klas VI organizują w trakcie długiej przerwy bezpieczne zabawy ruchowe dla dzieci z klas I-III. Uczniowie klas młodszych chętnie korzystają z proponowanych atrakcji i dzięki temu bawią się wspólnie w bezpiecznej atmosferze.
W trakcie konsultacji i zebrań rodziców wolontariusze sprzedają upieczone przez siebie ciasta. Zbieranie w ten sposób fundusze przeznaczone są na pomoc uczniom w wyjeździe na Zielone Szkoły.