Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Szanowni Państwo,

W ZWIĄZKU Z   DALSZYM ZAGROŻENIEM  KORONAWIRUSEM   W DNIACH 26.03.2020 R DO 10.04.2020 R. ZOSTAJĄ  ZAWIESZONE ZAJĘCIA PROWADZONE BEZPOŚREDNIO Z UCZNIEM W PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ NR 9. PRACOWNICY PORADNI PRACUJĄ ZDALNIE, UDZIELAJĄ PORAD, WSPARCIA, ODPOWIADAJĄ NA PYTANIA.  ADERSY MAILOWE PRACOWNIKÓW WRAZ Z GODZINAMI PRACY ORAZ DZIAŁEM, W KTÓRYM PRACUJĄ ZNAJDUJĄ SIĘ  NA STRONIE INTERNETOWEJ PPP NR 9  W ZAKŁADCE  KONTAKT.

NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ SĄ ZAMIESZCZANE  AKTUALNE INFORMACJE. Pod adresem  http://ppp9-wroc.pl/propozycja-spedzania-czasu-z-dzieckiem/ RODZICE znajdą propozycje form spędzenia czasu z dziećmi, ciekawe artykuły, kilka ćwiczeń z zakresu SI do samodzielnego wykonania, coś dla ósmoklasistów, bajki terapeutyczne odnoszące się do aktualnej sytuacji, poradnictwo zawodowe opracowane on line i  również coś dla siebie.

W TROSCE O DZIECI NIEPRZYJĘTE W TYCH DNIACH, NIE  REJESTRUJEMY  NOWYCH CHĘTNYCH, ABY ZAREZERWOWAĆ TERMINY DLA TYCH KLIENTÓW, KTÓRYCH DIAGNOZY W PPP NR 9 NIE ODBYŁY SIĘ.

Ewa Lipska- Urbaniak dyrektor PPP9

Nasza szkoła podlega pod Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną nr 9.


Można w niej uzyskać pomoc w przypadku trudności wychowawczych, dydaktycznych i logopedycznych. Wsparcie znajdą również rodzice dzieci z wadami wzroku i słuchu.
Poradnia zatrudnia psychologów, psychoterapeutów, pedagogów, pedagogów specjalnych, logopedów, neurologopedę, oligofrenopedagoga oraz tyflopsychologa.
Siedziba główna poradni znajduje się przy ul. Krakowskiej 102,. Filie mieszczą się przy ul. Drukarskiej 50 oraz ul. Wieczystej 105.
Strona internetowa poradni: http://ppp9-wroc.pl/