Dyrekcja od 1984 roku

Dyrektorzy

01.09.2020 - do dzisiaj -     mgr Jacek Wildbret-Tuszyński

01.09.2010 – 31.08.2020 – dr Urszula Opłocka

01.09.1997 – 31.08.2010 – mgr Jerzy Sieroszewski

10.02.1997 – 31.08.1997 -  mgr Aleksandra Adamowska

01.09.1992 – 09.02.1997 – dr Alicja Colonna-Czosnowska

01.09.1991 – 31.08.1992 – mgr Bogumiła Kurek

01.09.1987 – 31.08.1991 –  mgr Maria Łapińska

18.02.1984 – 31.08.1987 –  mgr Krystyna Gęsiak-Piątkowska

Wicedyrektorzy

01.09.2020 - do dzisiaj -    mgr Iwona Stanowkicz

01.09.2017 – 31.08.2020 – mgr Małgorzata Worońko

01.09.2016 - 31.08.2017 - mgr Krzysztof Oleś

01.09.2009 – 31.08.2016 – mgr Małgorzata Worońko

01.09.1997 – 31.08.2009 – mgr Grażyna Żak

01.09.1996 – 09.02.1997 – mgr Adamowska Aleksandra

17.02.1997 – 31.08.1997 – mgr Kurek Bogumiła

01.10.1992 – 31.08.1996 – mgr Kurek Bogumiła

Kalendarium

 • I 2021 r. - Rada Miejska Wrocławia uchwaliła zamiar przekształcenia SP nr 61, jest to początek procesu zmierzającego do powiększenia szkoły. Czekamy na to z utęsknieniem
 • III 2020 r. - Szkoła Podstawowa nr 61 uzyskała budynek po dawnym DODN, który będzie przebudowany na potrzeby szkolne.
 • Remont bloku sportowego - nareszcie mamy czysty i nowoczesny obiekt
 • X 2014 przy naszej szkole otwarto nowoczesny plac zabaw, wybudowany w ramach programu "Radosna Szkoła".
 • V 2014  I Bieg Korczakowski i I Konkurs o Puchar Dyrektora SP61 "Supertalent".
 • 27 IV 2014 Jubileusz 30-lecia szkoły
 • 2010 – 2011 – Projekt ekologiczny „3 żywioły: ziemia, woda, powietrze”
 • 27 IV 2010 – Posadzenie Dębów Pamięci w ramach ogólnopolskiej akcji „Katyń…pamiętamy”
 • 29 – 30 IV – 2009 Jubileusz 25-lecia szkoły
 • 14 X 2009 – Wizyta izraelskich nauczycieli szkół Korczakowskich
 • 2006/2007- Realizacja projektu “Jesteśmy wrocławianami. Skąd przychodzimy? Dokąd zmierzamy?”
 • 21 V 2005- Pierwszy Festyn Szkolny pod hasłem “Nasza szkoła jest bezpieczna"
 • 28 IV 2004- Pierwsze “Kryształki Korczakowskie” dla uczniów
 • 19 X 2004- Nadanie szkole Odznaki Honorowego Sybiraka
 • X 2002- Oficjalne powołanie Kapituły Pamięci Sybiraków
 • IV 2002- Pierwszy sprawdzian kompetencji szóstoklasistów
 • 7 XII 2001- Odsłonięcie tablicy popiersia Patrona Szkoły
 • 27 IV 2001- Wydanie I numeru gazetki szkolnej “Na Przerwie”
 • 23 VI 2000- Opuszczenie murów szkoły przez ostatnich ósmoklasistów (pierwsza reforma edukacji)
 • 1 IX 1999- Wprowadzenie reformy szkolnictwa – sześcioletnia szkoła podstawowa
 • V 1998-Pierwsze egzaminy uczniów klas VIII do szkół średnich
 • 1 X 1995- Odsłonięcie portretu Janusza Korczaka
 • 28 V 1995- Otrzymanie Sztandaru Szkoły
 • 27 IV 1995- Uroczyste nadanie imienia Janusza Korczaka
 • 13 V 1994- Decyzja o rozszerzeniu szkoły do klasy ósmej
 • 1 IX 1987- Powstanie samodzielnej trzyklasowej placówki – SP nr 61
 • 14 II 1984- Powstanie w budynku przy ulicy Skarbowców 8 Filii SP nr 64, mieszczącej się przy ulicy Wojszyckiej