Imię i nazwisko Przedmiot
mgr Katarzyna Dończyk-Karsznia Wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna, wychowawca IVa,
mgr Lidia Gustaw Język polski, lekcja twórczości, wychowawca klasy VIIIa
mgr Violetta Jucha Edukacja wczesnoszkolna, wychowawca IIIa
mgr Marta Chałupka Matematyka
mgr Krzysztof Karyś Historia, wychowanie fizyczne, wychowawca
mgr Marta Ostaszewska język angielski, wychowawca Vc
mgr Patrycja Semrau wychowawca VIb, historia, wos, matematyka,
mgr Waldemar Szauer Plastyka
mgr Renata Migocka Religia, Informatyka, biblioteka
mgr Agnieszka Niedzielska Język angielski
mgr Żaneta Ostojak Wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna
dr inż. Magdalena Podgórska-Lesiak chemia, przyroda, fizyka, wychowawca klasy Vb
mgr Mariola Spruch Edukacja wczesnoszkolna, wych. przedszkolne, lekcja twórczości, wychowawca Ia
mgr Katarzyna Stryjak Edukacja wczesnoszkolna, kreatywność, wych. przedszkolne, wychowawca IIa
mgr Ania Marszałek muzyka
mgr Joanna Szymańska Edukacja wczesnoszkolna, wych. przedszkolne, wychowawca Ib
mgr Przemysław Gruca wiedza o społeczeństwie, wychowanie od życia w rodzinie
mgr Ewa Wolańska-Cyjak Informatyka, zajęcia techniczne, wychowawca Vb
mgr Ewa Kowalczyk edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy IIb
mgr Małgorzata Wrześniewska-Roszko Język polski, wychowanie do życia w rodzinie, etyka,
mgr Olga Potoczna Edukacja wczesnoszkolna,Geografia,wychowawca klasy IIIb
mgr Anna Krawczuk język polski, biblioteka
mgr Hanna Dudelas język niemiecki
mgr Adrian Popiel Biologia, matematyka
dr Sebastian Neska wychowanie fizyczne
mgr Sławomir Sitko Język angielski, wychowawca klasy VIIa
mgr Adam Garliński Religia, wychowawca VI c
mgr Jakub Strasburger wych. fizyczne, świetlica, wychowawca VIa
mgr Adrianna Petryga wych. fizyczne, świetlica, edukacja dla bezpieczeństwa, wychowawca VIIb