Zajęcia pozalekcyjne z robotyki

Projekt „Zajęcia pozalekcyjne z robotyki we wrocławskich szkołach” 2014-2015r

Od kwietnia 2014r w Szkole Podstawowej nr 61 kontynuowane są zajęcia pozalekcyjne z robotyki. Zajęcia odbywają się w poniedziałki od 13.40 do 14.50  i uczęszczają na nie uczniowie z klasy 6. Po powrocie z wakacji uczniowie na nowo zamontowali akumulator i podokręcali poluzowane śrubki w robocie Sumobot1. Natomiast Sumobot2 z powodu wygięcia się płyty podwozia i nadwozia został rozebrany i jest montowany od nowa. W tym roku szkolnym na zajęciach z robotyki uczniowie zajmować się głównie będą obsługą środowiska programistycznego do programowania robotów Sumobot1 i Sumobot2. Zapoznają się z podstawowymi znakami graficznymi programu oraz aplikacją, która pozwala na zaprogramowanie zachowania robota przy pomocy zdefiniowanych w programie bloków akcji i instrukcji. Poprzez odpowiednie ich połączenie możliwe jest dokonanie modyfikacji zachowania robota. Program pozwala na zapisywanie na dysku i późniejsze odczytywanie tworzonych wcześniej projektów.
Zajęcia prowadzone są przez Katarzynę Dończyk-Karsznię.

Projekt „Zajęcia pozalekcyjne z robotyki we wrocławskich szkołach” 2012-2013
Zajęcia odbywają się w piątki 13.30 - 14.30
Od września kontynuowane są zajęcia pozalekcyjne z robotyki. Po powrocie z wakacji uczniowie na nowo zamontowali akumulatory i podokręcali poluzowane śrubki. Rozpoczęła się liga robotów, w której oprócz naszej rywalizowały jeszcze trzy inne szkoły podstawowe a mianowicie: SP 20, SP 78 oraz SP 108. W wyniku przeprowadzonych walk u siebie jak i rewanżów u przeciwników, nasze roboty o nazwach Sumobot1 i Sumobot2 zajęły pierwsze miejsce zdobywając 6 punktów. W międzyczasie członkowie koła przeprowadzali pokazowe walki na przerwach dla całej społeczności szkolnej. We wrześniu Instytut Inwentyki ogłosił dwa konkursy związane ze zbliżającymi się I Mistrzostwami Polski Robotów. Konkurs plastyczny dla uczniów klas I-III oraz konkurs modeli robotów dla uczniów klas IV-VI. Dzieci wykonały dużo ciekawych prac, które będą oceniane podczas Mistrzostw, które oficjalnie mają się odbyć 14 grudnia 2012r we wrocławskiej hali Orbita.

I Mistrzostwa Polski Robotów

14 grudnia 2012 r
. członkowie koła robotycznego Michał Derda i Michał Kopeć z klasy 6b wraz z opiekunem koła wzięli udział w I Mistrzostwach Polski Robotów, które odbyły się w Hali Orbita. Do finałów Mistrzostw zakwalifikowało się około 2000 uczestników. Była to największa impreza tego typu w Polsce i jedna z największych w Europie.
Mistrzostwa Robotów były rozegrane w następujących konkurencjach: modele robotów, rysunki robotów, roboty mobilne wykonujące zadania, line follower, freestyle, minisumo, nanosumo, microsumo, konkurs mody robotycznej, konkurs tańca robotycznego.
Nasze roboty nie awansowały niestety do ścisłego finału, ale ich konstruktorzy Michał Derda (robot Sumobot 1 zajął 15 miejsce) i Michał Kopeć (robot Sumobot 2 zajął 26 miejsce) odebrali pamiątkowy puchar i dyplom za zajęcie pierwszego miejsca w Lidze Robotów.
Poza walkami robotów i pozostałymi konkurencjami, na Mistrzostwach zaprezentowano I Polski Pojazd Autonomiczny (samochód-robot).

Projekt „Zajęcia pozalekcyjne z robotyki we wrocławskich szkołach” 2011-2012 r

Od listopada 2011r. w Szkole Podstawowej nr 61 im. Janusza Korczaka we Wrocławiu realizowany jest projekt „ Zajęcia pozalekcyjne z robotyki we wrocławskich szkołach”. Pomysłodawcą programu jest wrocławski Instytut Inwentyki.

Podstawowe zasady zawodów robotów minisumo:

Celem walki robotów minisumo jest zepchnięcie z do-jo (okrągła arena) robota przeciwnej drużyny. Dyscyplina ta, będąca odmianą sportu narodowego Japonii – sumo, pochodzi również z kraju kwitnącej wiśni. Rozgrywana jest w wielu kategoriach wielkości i wagi robotów.

Robot mini sumo musi spełniać m.in. następujące wymagania:

  • musi mieć maksymalne wymiary 10cm na 10cm, które muszą być zachowane na początku walki
  • waga robota nie może przekraczać 500g.

Celem projektu jest przygotowanie na potrzeby nowoczesnej gospodarki poprzez wzbudzenie u uczniów zainteresowania różnymi dziedzinami nauk technicznych, w szczególności szeroko rozumianymi mechaniką, mechatroniką, robotyką i informatyką. Przedsięwzięcie to jest innowacyjne w skali kraju i zmierza do wyszukiwania talentów na wczesnych etapach edukacji.

Uczestniczące w projekcie dzieci pracują w tzw. kole robotycznym, którego opiekunem jest pani Katarzyna Dończyk-Karsznia.

Zajęcia odbywają się w poniedziałki w godzinach 17.00 – 18.30.

Podczas zajęć uczniowie oswajają się z zagadnieniami zaawansowanej techniki, uczą się pracy zespołowej oraz twórczego rozwiązywania problemów.

Na pierwszych zajęciach uczniowie zapoznali się z 10 zasadami bezpieczeństwa, których stosowanie ułatwi trwałe i bezpieczne użytkowanie robota. Na kolejnych zajęciach uczniowie dobrani w pary mieli do przygotowania cztery prezentacje na temat:

  • konserwacji, zabezpieczenia i uporządkowania narzędzi pracy,
  • metod pomiaru,
  • pola magnetycznego,
  • technik laserowych.

Przed rozpoczęciem montażu robota sumo dzieci zapoznały się z dostarczonymi przez Instytut Inwentyki modułami robota, elementami montażowymi oraz narzędziami niezbędnymi przy konstruowaniu robota, oraz przeprowadziły analizę morfologiczną w celu określenia możliwych wariantów robota. Sprawozdanie z zadania zawierające tablice morfologiczną oraz wypisane warianty niemożliwe i optymalne zostały przesłane do Instytutu Inwentyki.

Na następnym spotkaniu członkowie koła robotycznego zostali podzieleni na dwie grupy i rozpoczęli składanie własnego robota, wykonując wszystkie prace zgodnie z instrukcją montażu dostarczoną przez Instytut Inwentyki.