Akcja „Razem w pełni sprawni” w SP 61

W połowie października, razem z Fundacją „Promyk Słońca” i Urzędem Marszałkowskim przystąpiliśmy do działań przybliżających naszym uczniom problemy osób niepełnosprawnych.


Nasza szkoła, jako typowy przykład budownictwa lat 70-tych, nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych fizycznie (np. poruszających się na wózkach inwalidzkich). Wyszliśmy jednak z założenia, że najważniejsze to zmienić ludzkie nastawienie do problemu. Kiedy ludzie zobaczą problem, to go rozwiążą.
Przez cały tydzień, od 14 do 18 października 2013 nasi uczniowie mieli okazję sami przekonać się, jak osoby niepełnosprawne fizycznie na co dzień zmuszone są do pokonywania barier architektonicznych. Wszystkie klasy na wózkach inwalidzkich przejeżdżały chodnikami trasę do najbliższego sklepu, poczty lub ośrodka zdrowia. Dzieci zrozumiały, co to znaczy wjechać wózkiem inwalidzkim na krawężnik, wjechać do sklepu, który nie ma podjazdu lub wysłać list na poczcie przy ul. Krzyckiej, na której też nie ma podjazdu. Na godzinach wychowawczych uczniowie rozmawiali z wychowawcami o niepełnosprawności, czytali wywiady z nimi, oglądali filmy, a także malowali piękne prace plastyczne, które trafiły na szkolną wystawę.
Uczniowie klas 4 – 6 obejrzeli przedstawienie Dolnośląskiego Teatru Młodego Widza pt. „Nowy i inni”. Spektakl opowiadał o nietolerancji, odmienności i samotności, a wszystko działo się  w bardzo realnej rzeczywistości – w szkolnej klasie. Nasi uczniowie byli poruszeni i bardzo emocjonalnie reagowali na to, co działo się na scenie.
Uczniowie klas 1 – 3 obejrzeli  natomiast poruszający spektakl Szkolnego Koła Teatralnego, w reżyserii Hanny Bąbelewskiej. On też opowiadał o odmienności i odrzuceniu, a zakończył się piękną przemianą: od odrzucenia do jedności i wspólnej zabawy.
Tydzień akcji „Razem w pełni sprawni” zakończył się spotkaniem z Pawłem Parusem i Michałem Fitasem. Panowie są przedstawicielami Klubu Kibiców Niepełnosprawnych WKS-u Śląska Wrocław i na co dzień poruszają się na wózkach inwalidzkich. Na własnym przykładzie pokazywali naszym uczniom, że niepełnosprawność nie przekreśla życia. Nie przekreśla nauki, studiów, pracy, osiągnięć i dobrej zabawy. Opowiadali też o tym, jak należy odnosić się do osób niepełnosprawnych: co można, a czego nie i  które zachowanie jest w dobrym tonie, a które jest kompletnym faux pas. Uczniowie oglądali filmiki, dyskutowali z gośćmi, a na koniec zadawali im pytania. Najbardziej zachwyceni byli chyba ci uczniowie, którzy na co dzień kibicują WKS-owi Śląsk Wrocław. Patrzyli na panów z nieukrywanym podziwem. W końcu niepełnosprawni to jedni z nas!


Hanna Bąbelewska i aktorki ze Szkolnego Koła Teatralnego

Paweł Parus i Michał Fitas


Serdecznie dziękujemy osobom zaangażowanym w projekt:

  • Dyrekcji Naszej Szkoły – p. Wicedyrektor Małgorzacie Worońko oraz p. Dyrektor Urszuli Opłockiej
  • Wychowawcom klas: Joannie Fryze Kindze Wróbel, Barbarze Jagodzińskiej, Katarzynie Stryjak, Violetcie Jucha, Marioli Spruch, Danucie Donczew, Joannie Szymańskiej, Żanecie Ostojak, Ewie Wolańskiej – Cyjak, Krzysztofowi Karysiowi, Agnieszce Wilk, Lidii Gustaw i Małgorzacie Wrześniewskiej – Roszko oraz wszystkim nauczycielom, którzy pomagali nam zrealizować projekt
  • Naszym kochanym, bardzo zaangażowanym uczniom
  • Panu Dariuszowi Hermanowi oraz p. Dyrektor Urszuli Opłockiej za udostepnienie nam wózków inwalidzkich.
  • Panu Leszkowi Derkaczewskiemu oraz Krzysztofowi Olesiowi, którzy zadbali o zaplecze techniczne tego projektu
  • Klubowi Kibiców Niepełnosprawnych WKS-u Śląska Wrocław
  • Fundacji „Promyk Słońca”
  • Urzędowi Marszałkowskiemu
  • Aktorom Dolnośląskiego Teatru Młodego Widza


                        Danuta Stoppel, Małgorzata Stoch