Piłka siatkowa czyli "Volleymania" w naszej szkole

Projekt volleymania to unikatowy program miasta Wrocław związany z wychowaniem fizycznym dziewcząt, który ma na celu rozszerzenie i upowszechnienie szkolenia uczennic wrocławskich szkół podstawowych w piłce siatkowej (minisiatkówka). Jego celem jest ujednolicenie systemu szkolenia dziewcząt oraz podniesienie poziomu wyszkolenia. 
Rozpoczął się w marcu 2013r. i objął 20 szkół podstawowych w tym naszą szkołę. Dzięki udziałowi w projekcie szkoła otrzymała komplet 15 koszulek i spodenek oraz 12 profesjonalnych piłek do siatkówki.
 W ramach programu każda ze szkół przeprowadza 2 treningi tygodniowo oraz bierze udział w 1 turnieju miesięcznie (sobota).
 W roku szkolnym 2012/2013 dziewczęta z naszej szkoły zajęły bardzo wysokie dziewiąte miejsce w rozgrywkach, wszystkie otrzymały pamiątkowe medale i puchar.
Program jest kontynuowany także w obecnym roku szkolnym. Biorą w nim udział dziewczęta z klas czwartych, piątych i szóstych. Pierwszy turniej odbył się 19 października, następne będą 16 i 30 listopada oraz 14 grudnia.
Zajęcia prowadzi Katarzyna Dończyk-Karsznia