Kik - 34 w naszej szkole

Nadwaga i otyłość – epidemia XXI wieku Polska pod względem nasilenia otyłości u dzieci i młodzieży znalazła się
w przełomowym momencie, istnieje bowiem szansa na zatrzymanie tej światowej już epidemii i uniknięcia drogi, jaką przeszły inne kraje. Jak wynika z danych Światowej Organizacji Zdrowia, odsetek dzieci otyłych dochodzi do 20%.

Cel programu
Celem programu jest wdrażanie zasad prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej u dzieci i młodzieży poprzez kształtowanie prozdrowotnych postaw i – w konsekwencji – zapobieganie rozwojowi nadwagi i otyłości oraz innym chorobom przewlekłym. Do kogo adresowany jest program? Program jest adresowany do szkół i przedszkoli w celu motywacji do podjęcia działań na ich terenie z zakresu zapobiegania rozwojowi nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży. Program stanowi podstawę dla rozwoju środowiska w szkołach i przedszkolach niezbędnego do promowania zasad prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej.


Założenia programu
Program zakłada, że szkoły i przedszkola działające na rzecz przeciwdziałania nadwadze i otyłości, otrzymają certyfikat placówki przyjaznej żywieniu i aktywności fizycznej. Idea programu zakłada, że w szkole/przedszkolu cała społeczność – pracownicy, uczniowie i rodzice – podejmują wspólne działania na rzecz poprawy i utrzymania dobrego stanu zdrowia i samopoczucia poprzez zmianę zachowań żywieniowych oraz zwiększenie aktywności fizycznej.

W szkole, na przykład, gdzie naturalnym procesem jest nauczanie i kształtowanie postaw, istnieje szereg możliwości wdrażania zasad prawidłowego stylu życia poprzez m.in. : programy edukacyjne, organizację wspólnych śniadań, zwiększanie odsetka uczniów korzystających z obiadów, zmianę asortymentu produktów spożywczych dostępnych na jej terenie na prozdrowotne, a także promowanie różnych codziennych form aktywności fizycznej wśród uczniów. Najbardziej skuteczne programy edukacyjne z zakresu prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej opierają się na środowisku szkolnym, jako centrum działań, obejmującym także rodziny i lokalną społeczność. Zapoznaj się ze szczegółami projektu.

Kącik rodzica

Drogi rodzicu zapoznaj się z zasadami zdrowego żywienia i aktywności fizycznej dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Pobierz broszurę i przeczytaj ją razem ze swoim dzieckiem. Broszura.

Przygotuj smaczny i zdrowy posiłek dla swojego dziecka:

  1. Drugie śniadanie
  2. Ciasto warzywne
  3. Sałatka z kaszy jaglanej

Drodzy rodzice
W ramach Programu Szwajcarsko-Polskiej Współpracy (KIK-34) powstał drugi film z Panem Pascalem Brodnickim, tym razem skierowany do Was. Pascal gotuje na ekranie razem z 9-letnim Wiktorem i mówi o roli drugiego śniadania. Zachęcamy do obejrzenia http://www.zachowajrownowage.pl/artykul/drugie-sniadanie-z-pascalem