Nasza szkoła ma klasę

„Szkołą z klasą 2.0” to kolejna edycja akcji „Szkoła z klasą” prowadzonej od 2002 roku przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i „Gazetę Wyborczą”. Ma na celu wypracowanie zasad korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w edukacji i rozwijanie ciekawych i zarazem atrakcyjnych dla uczniów sposobów nauczania, przede wszystkim metody projektu edukacyjnego. Program pomaga rozwijać umiejętności samodzielnego myślenia, odpowiedzialnego korzystania ze źródeł, i wykorzystywania wiedzy w praktyce.
Platforma to miejsce stworzone specjalnie dla uczestników programu „Szkoła z klasą 2.0” oraz wszystkich, którzy chcą skorzystać z wypracowanych w ramach programu materiałów. We wrześniu 2012 roku SP 61 przystąpiła do programu „Szkoła z klasą 2.0 Koordynatorem projektu jest Ewa Wolańska-Cyjak