Zapraszamy studentów do odbywania praktyk

Od 2011 roku w SP nr 61 realizowane są praktyki studenckie z zakresu: wychowania fizycznego, edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego. Projekty o nazwie „Nowa jakość praktyk pedagogicznych” oraz ,,Poprzez praktykę do profesjonalizmu – nowa koncepcja praktyk studenckich i jej aplikacja” współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i mają trwać do 2014 roku. Dzięki udziałowi w nich nasza szkoła otrzymała profesjonalny sprzęt sportowy, a nauczyciele biorą udział w cyklicznych szkoleniach prowadzonych przez pracowników Akademii Wychowania Fizycznego oraz Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu.

Odbywający w naszej szkole praktyki studenci mają możliwość obserwacji, współuczestniczenia oraz zdobycia doświadczeń niezbędnych przy podejmowaniu pierwszej pracy. W roku szkolnym 2011/2012 szkoła przyjęła dwunastu studentów.

Nauczyciele uczestniczący w projekcie:

  • Krzysztof Karyś
  • Violetta Jucha
  • Katarzyna Stryjak
  • Joanna Szymańska