Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Nasza szkoła podlega pod Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną nr 9.


Można w niej uzyskać pomoc w przypadku trudności wychowawczych, dydaktycznych i logopedycznych. Wsparcie znajdą również rodzice dzieci z wadami wzroku i słuchu.
Poradnia zatrudnia psychologów, psychoterapeutów, pedagogów, pedagogów specjalnych, logopedów, neurologopedę, oligofrenopedagoga oraz tyflopsychologa.
Siedziba główna poradni znajduje się przy ul. Krakowskiej 102,. Filie mieszczą się przy ul. Drukarskiej 50 oraz ul. Wieczystej 105.
Strona internetowa poradni: http://ppp9-wroc.pl/