Imię i nazwisko Specjalność
mgr Małgorzata Worońko Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza, Rewalidacja z uprawnieniami pedagoga specjalnego do nauczania i terapii dzieci z upośledzeniem umysłowym.
mgr Danuta Stoppel Pedagog szkolny, mediator
mgr Katarzyna Stryjak Logopeda
mgr Violetta Jucha Terapia pedagogiczna
mgr Elżbieta Motwicka-Wesoły oligofrenopedagog
mgr Agnieszka Cieślik Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
mgr Mariola Spruch terapia pedagogiczna
mgr Ewa Cyjak oligofrenopedagog
mgr Alicja Stopińska
mgr Agata Kotomska - Andewska logopeda