Imię i nazwisko Specjalność
mgr Danuta Stoppel Pedagog szkolny, mediator
mgr Katarzyna Stryjak Logopeda
mgr Violetta Jucha Terapia pedagogiczna
mgr Elżbieta Motwicka-Wesoły oligofrenopedagog
mgr Agnieszka Cieślik Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
mgr Mariola Spruch terapia pedagogiczna
mgr Ewa Cyjak oligofrenopedagog