Imię i nazwisko Przedmiot
mgr Katarzyna Dończyk-Karsznia Wychowanie fizyczne
mgr Lidia Gustaw Język polski, lekcja twórczości, wychowawca klasy VIIa
mgr Paulina Głodek świetlica
mgr Violetta Jucha Edukacja wczesnoszkolna, wychowawca IIa
mgr Krzysztof Karyś Historia, wychowanie fizyczne, wychowawca VIIIa
mgr Marta Ostaszewska język angielski, wychowawca Vc
mgr Patrycja Semrau wychowawca Vb, historia, wos, matematyka,
mgr Waldemar Szauer Plastyka
mgr Renata Migocka Religia, Informatyka
mgr Agnieszka Niedzielska Język angielski
dr Magdalena Podgórska-Lesiak wychowawca IVb, przyroda,chemia,wychowanie do życia w rodzinie
mgr Mariola Spruch Edukacja wczesnoszkolna, wych. przedszkolne, lekcja twórczości, wychowawca IIIa
mgr Katarzyna Stryjak Edukacja wczesnoszkolna, kreatywność, wych. przedszkolne, wychowawca Ia
mgr Ania Marszałek muzyka
mgr Joanna Szymańska Edukacja wczesnoszkolna, wych. przedszkolne, wychowawca 3b
mgr Ewa Wolańska-Cyjak Informatyka, zajęcia techniczne,
mgr Ewa Kowalczyk edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy Ib
mgr Małgorzata Wrześniewska-Roszko Język polski, wychowanie do życia w rodzinie, etyka,
mgr Irena Pycia matematyka
mgr Olga Potoczna Edukacja wczesnoszkolna,Geografia,wychowawca klasy IIb
mgr inż. Aneta Bartosiak-Wójcik Matematyka, wychowawca VIa
mgr Hanna Dudelas język niemiecki
mgr Adrian Popiel Biologia, matematyka
dr Sebastian Neska wychowanie fizyczne
mgr Adam Garliński Religia, wychowawca VI c
mgr Jakub Strasburger wych. fizyczne, świetlica, wychowawca IVa
mgr Adrianna Petryga wych. fizyczne, świetlica, edukacja dla bezpieczeństwa, wychowawca VIb