Godziny pracy pedagoga i psychologa 2019-2020

Poniżej tymczasowe zmiany w godzinach pracy psychologa i pedagoga do końca marca 2020 r.