Wyniki przetargu na obiady w szkole

Rady pedagogiczne 2019

Poniedziałek 26.08.2019 r.

8.00-10.00 Egzamin poprawkowy z matematyki

10.00-14.00 Spotkanie Rady Pedagogicznej

Wtorek 27.08.2019 r.

8.00-10.00 Egzamin poprawkowy z języka polskiego

 

10.00-14.00 Spotkanie Rady Pedagogicznej

Środa, Czwartek - wyjazdowa Rada Pedagogiczna

Piątek 30.08.2019 r.

8.00-13.00 Spotkanie Rady Pedagogicznej

 

Szczegółowy plan rad pedagogicznych rozesłany emailem.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019

Wynik przetargu na obiady