III WROCŁAWSKI KONKURS CZYTELNICTWA I WIEDZY O KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH

Nauczyciele języka angielskiego zapraszają uczniów klas IV-VII do wzięcia udziału w


III WROCŁAWSKIM KONKURSIE CZYTELNICTWA I WIEDZY O KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH „DISCOVER ENGLISH SPEAKING COUNTRIES 2018”

-Konkurs ma na celu:

  • rozwijanie sprawności czytelniczej w języku angielskim,
  • promowanie znajomości języka angielskiego wśród uczniów szkół podstawowych,
  • motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego,
  • rozwijanie w uczniach postawy ciekawości innych kultur oraz kształtowanie postawy tolerancji dla różnorodności kulturowej,
  • poszerzanie wiadomości uczniów o krajach anglojęzycznych,
  • wspieranie uzdolnień i umożliwienie uczniom wykazania się wiedzą szkolną i pozaszkolną.

 
-Zakres tematyczny III Wrocławskiego Konkursu „DISCOVER ENGLISH SPEAKING
COUNTRIES” to: historia, geografia, kultura i obyczaje, legendy, architektura, polityka, wynalazki,
literatura, muzyka, kino i sławni ludzie krajów anglojęzycznych.
Kraje: Zjednoczone Królestwo, Stany Zjednoczone, Australia, Nowa Zelandia, Irlandia, Kanada, Indie, RPA.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-ZGŁOSZENIA U NAUCZYCIELI ANGLISTÓW DO PIĄTKU 27 PAŹDZIERNIKA
-I etap szkolny odbędzie się 21.11.2017 r.

Jak wychować człowieka mądrego? - tutoring w naszej szkole

Drodzy Rodzice,
Poszukując sposobów, dzięki którym nasza szkoła będzie stawała się dla Naszych Uczniów, dla Was, jako ich Rodziców oraz dla nas, Nauczycieli, coraz bardziej przyjaznym miejscem, w którym Każdy Uczeń będzie miał możliwość odkrycia w sobie i rozwijania swoich zdolności oraz predyspozycji, w zgodzie ze swoimi możliwościami, potrzebami i zainteresowaniami, chcielibyśmy zachęcić Was do zaakceptowania i wsparcia naszych działań we wprowadzeniu do naszej szkoły wyjątkowej metody zindywidualizowanej pracy z każdym uczniem, którą określa się mianem tutoringu. (wiecej)

Od września w naszej placówce wdrażany jest program tutoringu szkolnego w ramach projektu "Wychować człowieka mądrego".

Konkurs Języków Obcych zDolny Ślązsczek

W imieniu Wyższej szkoły Filologicznej we Wrocławiu (WSF), która pod patronatem Kuratorium Oświaty realizuje III Dolnośląsk Konkurs Języka Angielskiego w ramach konkursu zDolny Ślązaczek zapraszamy uczniów klas 4-7 do zgłaszania się do udziału w językowej rywalizacji.

Etap I (szkolny) przeprowadzony będzie on-line, na platformie
e-learningowej WSF, w szkolnej sali informatycznej w dniach
23-25 października (dokładny termin oraz godzina zostaną przekazane do wiadomości uczniów).

Zapisy u p.Katarzyny Kuchmacz, p. Sławomira Sitko oraz p. Elżbiety Kuźnickiej do dnia 8 pażdziernika.

Duma naszej szkoły

Troje uczniów naszej szkoły zostało stypendystami Prezydenta Wrocławia w ramach „Wrocławskiego programu wspierania uzdolnionych – PROMOVERE TALENTA” za rok szkolny 2016/2017.
Są to :

  • Bianka Telatyńska, kl.5a
  • Weronika Bondaruk, kl.7b
  • Marcel Sokalski, kl.7b

Gratulujemy!