Cyberprzemoc może dotknąć twojego dziecka

Cyberprzemoc to szczególnie niebezpieczna forma przemocy. Jej narzędziem są urządzenia elektroniczne - telefon, komputer, tablet. Cyberprzemoc jest coraz bardziej powszechna, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, a najwięcej jej przejawów można zaobserwować na portalach społecznościowych.

Cyberprzemoc, zwana też cyberbullyingiem osiąga ogromną skalę, aż 48,8% nastolatków twierdzi, że była ofiarą agresji słownej. Natomiast tylko 15,8% rodziców zadeklarowało, że wie o przemocy, która doświadczyła ich dziecko w internecie – wynika z raportu ogólnopolskiego badania społecznego Rodzice Nastolatków 3.0, przygotowanego przez NASK ( Państwowy Instytut Badawczy).

Cyberprzemoc zazwyczaj przybiera formę agresji słownej. Negatywne komentarze na temat wyglądu, ubioru, narodowości, a nawet złej sytuacji finansowej pojawiają się najczęściej na portalach społecznościowych. Dla rodziców bardzo często jest to błahostka – usuń komentarz i problem rozwiązany. Niestety dla dzieci czy nastolatków jest to o wiele poważniejsza sprawa. Publiczne ośmieszenie jest ogromnym obciążeniem psychicznym. Zanim dziecko czy rodzic usunie negatywny komentarz, zdąży przeczytać go wiele osób.

Jeszcze niebezpieczniejszym aktem cyberprzemocy jest udostępnianie w sieci upokarzających dziecko filmów. Niestety, ta forma przemocy zdarza się równie często. Obraźliwe wideo czy też zdjęcia są praktycznie niemożliwe do usunięcia – nawet jeśli zostaną usunięte z sieci, mogły zostać zapisane na urządzeniach innych osób, a to jest bardzo trudne do zweryfikowania.

Sprawcy cyberprzemocy są bardzo często anonimowi. Dręczą ofiary, ukrywając swoje prawdziwe nazwiska, a anonimowość dodaje im poczucia bezkarności.

 

Jak uchronić dziecko przed cyberprzemocą?

Ochrona dziecka przed cyberprzemocą jest niezwykle trudna.

Ministerstwo Cyfryzacji wraz z akademią NASK opublikowało poradnik dla rodziców „Cyberprzemoc – włącz blokadę na nękanie”, w którym są praktyczne wskazówki, jak zapobiegać cyberprzemocy, m.in. :

rozmawiaj z dzieckiem o cyberprzemocy;

• uświadom dziecko, jakie zagrożenia wiążą się z publikowaniem swoich zdjęć, filmów czy wiadomości o sobie w sieci;

• ostrzegaj, że wszystko, co udostępnia w internecie może być wykorzystane przez inne osoby;

• ustal z dzieckiem, co może, a czego nie powinno publikować;

• porozmawiaj z dzieckiem o możliwości ustawień prywatności w serwisach internetowych;

• przypominaj, aby zawsze wylogowywało się ze swoich profili, gdy odchodzi od urządzenia;

• młodszym dzieciom zainstaluj w telefonie program do ochrony rodzicielskiej.

Jeśli dowiesz się o tym, że twoje dziecko doświadczyło cyberprzemocy, nie bagatelizuj tego, ale też nie wpadaj w panikę. Porozmawiaj z dzieckiem, postaraj się dowiedzieć jak najwięcej o zaistniałej sytuacji. Zapewnij je, że postarasz się pomóc.

W przypadku cyberprzemocy najważniejsze jest zabezpieczenie dowodów. Zrób screeny, zapisz zdjęcia, wiadomości, filmiki, komentarze. Zachowaj wszystko co wskazuje na popełnienie przestępstwa.

Zgłoś sprawę do administratora sieci społecznościowej (jeśli do cyberprzemocy doszło na portalu społecznościowym), aby zablokował agresora i usunął krzywdzące treści, poinformuj szkołę, a w razie potrzeby zawiadom Policję.

Moje dziecko jest cyberagresorem

Może się również okazać, że twoje dziecko nie jest ofiarą, a sprawcą. Jest to szczególnie trudna sytuacja dla rodziców. Jednak należy pamiętać, że nie ma ofiar bez sprawców. I skoro jest bardzo duża liczba dzieci dotknięta cyberprzemocą, to sprawców jest również wielu.

Jeśli dowiesz się, że twoje dziecko jest cyberagresorem, niezwłocznie każ mu usunąć z internetu treści krzywdzące inne osoby. Następnie porozmawiaj z dzieckiem i wytłumacz, czym jest cyberprzemoc. Wyciągnij konsekwencje z zachowania dziecka. Jeśli potrzebujesz pomocy zgłoś się do wychowawcy lub psychologa szkolnego - poinformuj o sprawie i poproś o pomoc. Pamiętaj też, aby w przyszłości monitorować poczynania swojego dziecka w sieci.

Więcej informacji na temat cyberprzemocy znajdziesz na rządowej stronie https://www.gov.pl/web/niezagubdzieckawsieci