Informacja

Szkoła pozostanie zamknięta do 25 marca 2020 r.