Szkolny konkurs kaligraficzny dla uczniów klas II i III

 Szkolny konkurs kaligraficzny dla uczniów klas II i III

,, Nasz hymn”

Zadanie konkursowe:

  • Uczestnik konkursu ręcznie przepisuje 1 zwrotkę oraz refren Hymnu narodowego piórem, bez użycia korektora na kartkach z zeszytu w 3 linie.
  • Każdy uczestnik konkursu wykonuje inicjał (pierwszą literę tekstu) w sposób ozdobny. Dopuszcza się wykonanie ilustracji zależnie od inwencji twórczej ucznia.

Ilustracja nie może przeszkadzać w czytelności pracy.

  • Prace należy nakleić na kolorową kartkę formatu A-4, z umieszczoną w prawym dolnym rogu metryczką (imię i nazwisko, klasa).
  • Termin składania prac: do 15 listopada 2019r.

Ocenie będzie podlegać:

  • Staranność pracy.
  • Płynność pisma i estetyka połączeń liter.

Najlepsze prace zostaną wyróżnione przez jury w składzie:

Katarzyna Stryjak, Mariola Spruch.