Kartka z kalendarza wydarzeń w klasach 4-8

9.10.2019 Udział kl.7a w lekcji „żywej historii’ w Izbie Pamięci Golgoty Wschody (zwiedzanie, spotkanie z zesłańcem Sybiru, warsztaty ) Lidia Gustaw

16-22.10.2019-szkolne etapy konkursu zDolny Ślązak-koordynator Lidia Gustaw

1-28.10.2019 Wyślij kartkę do powstańca-Akcja Bohateron- koordynator Lidia Gustaw

23-30.10.2019 Zbiórka zniczy na kresowe cmentarze w ramach akcji MOGIŁĘ PRADZIADA OCAL OD ZAPOMNIENIA, Lidia Gustaw i Małgorzata Wrześniewska-Roszko

31.10.2019 Kiermasz strasznych ciast i ciasteczek, akcja Samorządu Uczniowskiego

31.10.2019 Wyjście kl.7a na spotkanie z powstańcem Warszawy w ramach akcji Bohateron, Lidia Gustaw