Zasady dofinansowania Rady Rodziców do wycieczek klasowych

Zasady dofinansowania Rady Rodziców do wycieczek klasowych na wniosek reprezentantów klas dla dzieci z trudną sytuacją finansową.
- RR postanowiła, że dofinansowanie z ramienia RR będzie możliwe max. do wartości 40% kwoty wycieczki dziecka, nie więcej niż 200 zł, np. wycieczka kosztuje 600 zł to 200 zł będzie maksymalnie możliwą kwotą dofinansowania; wycieczki kosztuje 200-300 zł to dofinansowanie max 40%.
- wnioski o rozpatrzenie dofinansowania, muszą wpłynąć nie później niż 30 dni przed terminem rozpoczęcia wycieczki szkolnej. 
- RR zastrzega, że dofinansowanie możliwe będzie wyłącznie dla klas, które uiściły składki na RR SP61, a wysokość dofinansowania będzie uzależniona od zgromadzonych środków ze składek na RR SP61.
- RR wyklucza możliwość zduplikowanego dofinansowania. O dofinansowanie można zwrócić się albo do RR albo do Dyrekcji.