Sukcesy uczniów w konkursie z języka angielskiego ENGLISH HIGH FLIER

Miłośnicy języka angielskiego mieli okazję zmierzyć się z zaawansowanym słownictwem i gramatyką w kolejnej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego ENGLISH HIGH FLIER.

Konkurs był zorganizowany w ramach programu edukacyjnego Łowimy Talenty, który jest formą wsparcia szkół w zakresie odkrywania i rozwijania uzdolnień dzieci i młodzieży. Inicjatywa promuje talenty i osiągnięcia uczniów oraz pomaga im kształtować ważne kompetencje osobiste.

Konkurs odbył 29 listopada 2017 r., natomiast w styczniu 2018 roku ogłoszono wyniki. Jak się okazało uczniowie naszej szkoły osiągnęli bardzo dobre wyniki.

Największy sukces w naszym województwie odniosło 3 uczniów - Adam Dąbek (6a), Oskar Kalinowski (6a), Kacper Martowicz (7a). Adam zdobył 1 lokatę w województwie i 5 w kraju. Wynik Oskara to 5 pozycja w województwie dolnośląskim i 203 w skali kraju. Kacper uzyskał 5 miejsce w województwie i 106 w kraju.

Konkurs w liczbach:

W konkursie uczestniczyło 8891 uczniów z 367 szkół z całej Polski.

Na poziomie klas 7 uczestniczyło 1301 uczniów, z klas 6 uczestników było 1120, z klas 5 startowało 1274 uczniów.
W województwie dolnośląskim udział wzięło 781 uczniów z 27 szkół.

Tabela z wynikami poszczególnych uczniów udostępniona jest na tablicy informacyjnej (korytarz pierwszego piętra).

Jesteśmy dumni z osiągnięć wszystkich uczniów biorących udział w konkursie.