Podziękowanie za udział w Miesiącu Pamięci Golgoty Wschodu