DISCOVER ENGLISH SPEAKING COUNTRIES - wyniki

W tym roku szkolnym nasza szkoła pierwszy raz  wzięła udział w konkursie wiedzy o krajach anglojęzycznych DISCOVER ENGLISH SPEAKING COUNTRIES, organizowanym przez  SP nr 40 we Wrocławiu i SP nr 83 we Wrocławiu, we współpracy z Dolnośląskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Konkurs był skierowany do uczniów klas IV-VI. Co ciekawe, uczniowie sami przygotowywali pytania konkursowe; każda szkoła zestaw 10 pytań wraz z odpowiedziami. W etapie szkolnym uczestniczyło 20 uczniów, 3 zakwalifikowało się do etapu rejonowego, w tym jeden 6-klasista – Marcel Sokalski z 6b  i dwie 4-klasistki – Ola Mołodczak i Kasia Jędrzejczak z 4a. Do finału zakwalifikował się Marcel Sokalski i zdobył 6 miejsce!
Gratulacje! To było naprawdę wyzwanie. Trzeba było wykazać się znajomością nie tylko języka angielskiego, ale również zagadnień kulturoznawczych, a w finale dodatkowo znajomością wskazanej lektury.