Ogólnopolski Konkurs na Opowiadanie Inspirowane kartami z Gry DIXIT

„W krainie wyobraźni”

Zapraszamy uczniów klas 4-8 do udziału w konkursie, który organizuje firma Rebel - wydawca gry "DIXIT". Zadanie konkursowe polega na napisaniu opowiadania inspirowanego jedną z 5 kart z gry „DIXIT”

Opowiadanie konkursowe powinno mieć objętość maksymalnie 5 stron znormalizowanego maszynopisu (czcionka Times New Roman, rozmiar: 12, interlinia: 1,5).  Prace należy przesłać do polonistów do 22 marca 2021 r., z zaznaczeniem numeru karty, której dotyczy opowiadanie.

Teksty konkursowe musza być pracą samodzielną, nie mogą w żaden sposób naruszać praw autorskich innych twórców. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplom za udział. Laureaci otrzymają cząstkowe oceny celujące z j. polskiego oraz dyplom laureata. Ich prace zostaną przesłane do etapu ogólnopolskiego.

Organizatorzy:

Lidia Gustaw, Anna Krawczuk, Małgorzata Wrześniewska-Roszko