Konkurs Plastyczny „Bezpieczne dzieci w Sieci”

1.Celem konkursu jest: 

  • propagowanie bezpiecznego zachowania w sieci 
  • uświadomienie uczniów, że korzystanie z Internetu niesie za sobą zagrożenia,
  • zaznajomienie uczniów z zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu. 
  • poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie.

2. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów klas 4-6 SP 61.

3. Technika prac:  

    • Rysunek kredką, tuszem, węglem, malarstwo, collage (kolaż), witraż, wydzieranka oraz inne do wyboru przez uczestnika konkursu.

    • Format prac plastycznych A2 (wielkość 2 kartek brystolu).

4. Pracę należy opatrzyć tytułem, imieniem i nazwiskiem autora, klasą do której uczęszcza uczeń.

5.Prace konkursowe należy oddać (ZDJĘCIE) do 10 marca 2021 do Pana Waldemara Szauera, adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

6.Kryteria oceniania : 

  • trafność i poprawność ukazania tematu pracy,
  • oryginalność i pomysłowość,
  • kompozycja , kolorystyka, oraz ekspresja wyrazu,
  • wyrazistość przekazu idei.  

7. Rozwiązanie konkursu nastąpi w marca 2021

Wszystkie samodzielnie wykonane prace zostaną nagrodzone. Wszystkie prace zamieszczone zostaną na stronie szkoły. Każda praca plastyczna zostanie oceniona z przedmiotu , a nagrody czekają na autorów prac,  którzy zajmą czołowe miejsca.