Deklaracja uczestnictwa w zajęciach z religii i etyki

Drodzy Rodzice

Uprzejmie prosimy o wypełnienie deklaracji uczęszczania dziecka na zajęcia religii i etyki i oddania do nauczyciela prowadzącego lekcje (pobierz deklarację).