Muzeum Poczty i Telekomunikacji

Klasa 1a odwiedziła niezwykłe miejsce: Muzeum Poczty i Telekomunikacji. Uczestniczyła w warsztatach filatelistycznych, podczas których najmłodsi dowiedzieli się czym zajmuje się filatelista, do czego służy klaser, lupa, pinceta.

Nasza szkoła jest NOWOCZESNA

Oto co się dzieje w Nowoczesnej Szkole https://nowoczesnaszkola61.blogspot.com/

Szkolny konkurs kaligraficzny dla uczniów klas II i III

 Szkolny konkurs kaligraficzny dla uczniów klas II i III

,, Nasz hymn”

Zadanie konkursowe:

  • Uczestnik konkursu ręcznie przepisuje 1 zwrotkę oraz refren Hymnu narodowego piórem, bez użycia korektora na kartkach z zeszytu w 3 linie.
  • Każdy uczestnik konkursu wykonuje inicjał (pierwszą literę tekstu) w sposób ozdobny. Dopuszcza się wykonanie ilustracji zależnie od inwencji twórczej ucznia.

Ilustracja nie może przeszkadzać w czytelności pracy.

  • Prace należy nakleić na kolorową kartkę formatu A-4, z umieszczoną w prawym dolnym rogu metryczką (imię i nazwisko, klasa).
  • Termin składania prac: do 15 listopada 2019r.

Ocenie będzie podlegać:

  • Staranność pracy.
  • Płynność pisma i estetyka połączeń liter.

Najlepsze prace zostaną wyróżnione przez jury w składzie:

Katarzyna Stryjak, Mariola Spruch.

X Dolnośląski Konkurs Młodego Programisty dla klas IV-VIII

Zainteresowani uczniowie zgłaszają się do pani Ewy Wolańskiej -Cyjak

X Dolnośląski Konkurs Młodego Programisty odbędzie się w okresie od 4.11.2019r. do 28.03.2020r. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 76 z Oddziałami Sportowymi im. I Armii Wojska Polskiego we Wrocławiu.

Etap I konkursu - rejestracja uczestników odbywać się będzie w terminie 4.11.2019r. – 6.03.2020r. poprzez formularz zamieszczony na stronie internetowej szkoły www.sp76.wroclaw.pl/kmp. Rejestracja jest potwierdzeniem chęci udziału ucznia

w konkursie. Zarejestrowani uczestnicy otrzymają drogą mailową potwierdzenie rejestracji na podany w formularzu rejestracyjnym adres. Szczegóły konkursu